📛📛 Thành phố Cần Thơ áp dụng GIÃN CÁCH XÃ HỘI theo CHỈ THỊ 15 từ 00 giờ 00 phút ngày 24 tháng 09 năm 2021 đến khi có thông báo mới 📛📛 Cần thực hiện Quy tắc 5K (do Bộ Y tế ban hành) để phòng chống dịch ❤🧡💛💚💙💜 Học là phải THỰC HÀNH ❤🧡💛💚💙💜 ❤🧡💛 Chúc các Bạn và Gia đình có nhiều Sức khỏe, An toàn trong mùa dịch! ❤🧡💛

Danh sách Live Stream Bài giảng
Lập trình Web 01 - HTML CSS JS

Danh sách Live Stream Bài giảng
Lập trình Web 02 - PHP & MySQL

Giới thiệu

Họ tên: Dương Nguyễn Phú Cường

Code with my love

Điện thoại:

Email me

Website:

nentang.vn

Tuyển dụng Giảng viên Bộ môn Phần mềm CUSC 09/2021

Tuyển dụng Giảng viên Bộ môn Phần mềm CUSC 09/2021

Mời bạn về làm đồng đội với mình nhé ❤🎈. Sau khi tuyển dụng sẽ là viên chức Trường Đại học Cần Thơ trực thuộc Trung tâm Công nghệ Phần mềm CUSC.

Tài liệu Những điều cần biết về Công nghệ Thông tin

Tài liệu Những điều cần biết về Công nghệ Thông tin

Sinh viên, học sinh, người đi làm nên đọc để có cái nhìn tổng quan về thị trường Công nghệ Thông tin

Báo cáo Thị trường Nhân lực ngành Công nghệ thông tin năm 2021

Báo cáo Thị trường Nhân lực ngành Công nghệ thông tin năm 2021

Sinh viên, học sinh, người đi làm nên đọc để có cái nhìn tổng quan về thị trường Công nghệ Thông tinTất cả Khóa học

Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

3 tháng trước

Thiết kế web căn bản - HTML CSS JS

Thiết kế web căn bản - HTML CSS JS
Khóa học thiết kế web căn bản HTML, CSS, JS giúp cho các bạn làm quen với những dòng lệnh, cung cấp...

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

3 tháng trước

Thiết kế web với framework Laravel

Thiết kế web với framework Laravel

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

3 tháng trước

Lập trình căn bản C#

Lập trình căn bản C#
Nền tảng kiến thức về ngôn ngữ lập trình C#

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

3 tháng trước

Lập trình căn bản PHP

Lập trình căn bản PHP
Khóa học làm quen với Lập trình căn bản PHP

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

3 tháng trước

Cơ sở dữ liệu MySQL

Cơ sở dữ liệu MySQL
Nền tảng kiến thức học về Cơ sở dữ liệu SQL

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

11 tháng trước

Lập trình Web với Framework Laravel - Bootstrap version

Lập trình Web với Framework Laravel - Bootstrap version
Lập trình Web với Framework Laravel - Bootstrap version

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

3 tháng trước

Lập trình WinForm C#

Lập trình WinForm C#
Nền tảng Kiến thức cơ bản về Lập trình WinForm C#

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

1 năm trước

Thiết kế web với Bootstrap

Thiết kế web với Bootstrap
Nền tảng các kiến thức cơ bản về Lập trình, Thiết kế Web với Bootstrap

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

3 tháng trước

Phân tích Thiết kế Hệ thống

Phân tích Thiết kế Hệ thống
Nền tảng kiến thức Phân tích Thiết kế Hệ thống...

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

1 năm trước

Lập trình Web với Angular

Lập trình Web với Angular

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

1 năm trước

VueJS căn bản

VueJS căn bản

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

1 năm trước

Nền tảng công nghệ Đám mây Cloud Azure

Nền tảng công nghệ Đám mây Cloud Azure
Kiến thức Nền tảng cơ bản về Công nghệ Đám mây Cloud Azure

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

1 năm trước

Nguyên tắc thiết kế Kiến trúc Phần mềm Design Pattern

Nguyên tắc thiết kế Kiến trúc Phần mềm Design Pattern
Nền tảng kiến thức căn bản về một số nguyên tắc thiết kế Kiến trúc Phần mềm Design Pattern

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

1 tuần trước

Workshop - Tích hợp Cổng thanh toán Trực tuyến trong trang web Thương mại điện tử

Workshop - Tích hợp Cổng thanh toán Trực tuyến trong trang web Thương mại điện tử
Quy trình và cách tích hợp các Cổng thanh toán Trực tuyến vào Trang web TMĐT

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

5 tháng trước

Lập trình C++

Lập trình C++

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

3 tháng trước

ASP.NET MVC căn bản

ASP.NET MVC căn bản

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

3 tháng trước

Tạo trang web Bán hàng Thương mại điện tử Sử dụng PHP MySQL và render giao diện với template TWIG

Tạo trang web Bán hàng Thương mại điện tử Sử dụng PHP MySQL và render giao diện với template TWIG
Nền tảng kiến thức căn bản về việc tự xây dựng trang web Bán hàng Thương mại điện tử sử dụng ngôn ng...

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

2 tháng trước

ReactJS căn bản

ReactJS căn bản
Các kiến thức nền tảng về React JS.

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

2 tháng trước

Lập trình di động Android

Lập trình di động Android

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

2 tháng trước

Cấu hình, quản trị Web Server NGINX

Cấu hình, quản trị Web Server NGINX

Đăng ký học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

1 tháng trước

Tạo trang web đọc Truyện Tranh và Tiểu Thuyết Online bằng PHP và MySQL

Tạo trang web đọc Truyện Tranh và Tiểu Thuyết Online bằng PHP và MySQL
Nền tảng kiến thức cách thực hiện dự án tạo Trang web đọc Truyện Tranh và Tiểu Thuyết Online bằng PH...

Đăng ký học