Hướng dẫn Phân tích bố cục (layout) Web bán hàng Thực phẩm Dinh dưỡng Organic

Danh sách Live Stream Bài giảng
Lập trình Web 01 - HTML CSS JS

Danh sách Live Stream Bài giảng
Lập trình Web 02 - PHP & MySQL

Danh sách Live Stream Bài giảng
Lập trình Web 02 - PHP & MySQL - Lưu đồ vận hàng Request GET và POST (trái tim của web)

Giới thiệu

Họ tên: Dương Nguyễn Phú Cường

Code with my love

Điện thoại:

0915-659-223

Website:

nentang.vn

Các bài học mới nhất

Tài liệu Những điều cần biết về Công nghệ Thông tin

Tài liệu Những điều cần biết về Công nghệ Thông tin

Sinh viên, học sinh, người đi làm nên đọc để có cái nhìn tổng quan về thị trường Công nghệ Thông tin

Báo cáo Thị trường Nhân lực ngành Công nghệ thông tin năm 2021

Báo cáo Thị trường Nhân lực ngành Công nghệ thông tin năm 2021

Sinh viên, học sinh, người đi làm nên đọc để có cái nhìn tổng quan về thị trường Công nghệ Thông tinTất cả Khóa học

Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

1 năm trước

Thiết kế web căn bản - HTML CSS JS


Thiết kế web căn bản - HTML CSS JS
Khóa học thiết kế web căn bản HTML, CSS, JS giúp cho các bạn làm quen với những dòng lệnh, cung cấp...

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

2 năm trước

Lập trình căn bản C#


Lập trình căn bản C#
Nền tảng kiến thức về ngôn ngữ lập trình C#

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

1 tháng trước

Lập trình căn bản PHP


Lập trình căn bản PHP

Khóa học làm quen với Lập trình căn bản PHP


Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

2 năm trước

Cơ sở dữ liệu MySQL


Cơ sở dữ liệu MySQL
Nền tảng kiến thức học về Cơ sở dữ liệu SQL

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

2 năm trước

Lập trình Web với Framework Laravel - Bootstrap version


Lập trình Web với Framework Laravel - Bootstrap version
Lập trình Web với Framework Laravel - Bootstrap version

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

3 tháng trước

Lập trình WinForm C#


Lập trình WinForm C#
Nền tảng Kiến thức cơ bản về Lập trình WinForm C#

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

3 năm trước

Thiết kế web với Bootstrap


Thiết kế web với Bootstrap
Nền tảng các kiến thức cơ bản về Lập trình, Thiết kế Web với Bootstrap

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

2 năm trước

Phân tích Thiết kế Hệ thống


Phân tích Thiết kế Hệ thống
Nền tảng kiến thức Phân tích Thiết kế Hệ thống...

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

3 năm trước

VueJS căn bản


VueJS căn bản

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

3 năm trước

Nền tảng công nghệ Đám mây Cloud Azure


Nền tảng công nghệ Đám mây Cloud Azure
Kiến thức Nền tảng cơ bản về Công nghệ Đám mây Cloud Azure

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

3 năm trước

Nguyên tắc thiết kế Kiến trúc Phần mềm Design Pattern


Nguyên tắc thiết kế Kiến trúc Phần mềm Design Pattern
Nền tảng kiến thức căn bản về một số nguyên tắc thiết kế Kiến trúc Phần mềm Design Pattern

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

2 năm trước

Workshop - Tích hợp Cổng thanh toán Trực tuyến trong trang web Thương mại điện tử


Workshop - Tích hợp Cổng thanh toán Trực tuyến trong trang web Thương mại điện tử
Quy trình và cách tích hợp các Cổng thanh toán Trực tuyến vào Trang web TMĐT

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

11 tháng trước

Lập trình C++


Lập trình C++

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

1 năm trước

Tự tạo trang web Tin tức, Bán hàng, Thương mại điện tử bằng Wordpress


Tự tạo trang web Tin tức, Bán hàng, Thương mại điện tử bằng Wordpress
Khóa học về các bài tập thực hành việc tạo trang web cơ bản bằng Wordpress.

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

7 tháng trước

ASP.NET MVC căn bản


ASP.NET MVC căn bản

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

2 năm trước

Tạo trang web Bán hàng Thương mại điện tử Sử dụng PHP MySQL và render giao diện với template TWIG


Tạo trang web Bán hàng Thương mại điện tử Sử dụng PHP MySQL và render giao diện với template TWIG
Nền tảng kiến thức căn bản về việc tự xây dựng trang web Bán hàng Thương mại điện tử sử dụng ngôn ng...

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

1 năm trước

Lập trình Python căn bản

Giá: 750.000 vnđ

Lập trình Python căn bản

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

2 năm trước

ReactJS căn bản


ReactJS căn bản
Các kiến thức nền tảng về React JS.

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

2 năm trước

Lập trình di động Android


Lập trình di động Android

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

2 năm trước

Cấu hình, quản trị Web Server NGINX


Cấu hình, quản trị Web Server NGINX

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

2 năm trước

Tạo trang web đọc Truyện Tranh và Tiểu Thuyết Online bằng PHP và MySQL


Tạo trang web đọc Truyện Tranh và Tiểu Thuyết Online bằng PHP và MySQL
Nền tảng kiến thức cách thực hiện dự án tạo Trang web đọc Truyện Tranh và Tiểu Thuyết Online bằng PH...

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

1 năm trước

Web FullStack Thương Mại Điện Tử


Web FullStack Thương Mại Điện Tử
Tự mình xây dựng Trang web Thương mại Điện tử từ A-Z

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

1 năm trước

CSS nâng cao


CSS nâng cao
Khóa học cung cấp các kiến thức Nền tảng về các kỹ thuật CSS nâng cao, thường được áp dụng trong các...

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

1 năm trước

Lập trình Java căn bản


Lập trình Java căn bản
Khóa học cung cấp các kiến thức nền tảng về ngôn ngữ lập trình Java.

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

1 năm trước

Đào tạo chứng nhận Nghề nghiệp - PHP & MySQL


Đào tạo chứng nhận Nghề nghiệp - PHP & MySQL
Khóa đào tạo chứng nhận Nghề nghiệp - PHP & MySQL Lộ trình Xây dựng, Phát triển trang web....

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

11 tháng trước

Tư duy lập trình


Tư duy lập trình
Khóa học cung cấp các nền tảng kiến thức căn bản về Tư duy Lập trình.

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

11 tháng trước

Xây dựng Web App Quản lý nhân sự Ngành Y tế - BHXH


Xây dựng Web App Quản lý nhân sự Ngành Y tế - BHXH
Cung cấp kiến thức nền tảng về cách xây dựng Web App Quản lý nhân sự Ngành Y tế - BHXH từ bước ý tưở...

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

10 tháng trước

Khóa học Python


Khóa học Python
Giới thiệu  

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

10 tháng trước

Tin học căn bản - Word Excel PowerPoint


Tin học căn bản - Word Excel PowerPoint
-Tin học cơ bản là một nhánh trong ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, chú trọng đến khả năng xử lý máy tính...

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

9 tháng trước

Lập trình C


Lập trình C
Cung cấp các kiến thức lập trình căn bản về C. Đây là khóa học nền tảng giúp chúng ta nắm vững: Ki...

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

9 tháng trước

Lập trình Web với AngularJS


Lập trình Web với AngularJS

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

5 tháng trước

Lập trình Java Spring Framework


Lập trình Java Spring Framework

Tham gia học
Dương Nguyễn Phú Cường

Dương Nguyễn Phú Cường

4 tháng trước

Lập trình web với Adobe DreamWeaver


Lập trình web với Adobe DreamWeaver
Nền tảng các kiến thức cơ bản về lập trình web với Abode DreamWeaver.

Tham gia học